Konverk's baggrund

Gennem min tid som tømrer, er jeg gang på gang stødt på problemer, hvor jeg har tænkt "det må kunne gøres bedre og nemmere. Her mangler der et stykke værktøj!"

Det er nu lykkedes at finde løsningen på to af problemerne.

1. Afsætning af mærker til opmåling /montering af gerichter/indfatninger til døre, har altid været en noget besværlig opgave.

Normalt brugte jeg opklodsninger fra bilen, men de var sjældent i vinkel, da de jo blot var kastet gennem en sav på værkstedet. Fik man endeligt lavet en klods, viste det sig som regel, at der på næste montagested blev anvendt et andet mål til kanten af karmen.

Her fik jeg ideen til gerichtopstregeren.

2. Det enorme tidsforbrug til mærkning af klemlister, samt kridtning ind til skotrenden, har altid været noget irriterende. Dertil kommer, at man skal være meget præcis ved oplægningen af klemlisterne, for at undgå ujævnheder i tagets længderetning.

Jeg har selv – før værktøjet blev udviklet – forsøgt at løse opgaven ved at fremstille en "lægteko" af forhåndenværende materialer, med blandede resultater. Man skal ganske enkelt være meget præcis med sine mål, da der ikke altid er de store spillerum i tagstenenes plus/minus mål.

“Det må kunne gøres bedre og hurtigere”, tænkte jeg – resultatet blev lægtekoen i dens nuværende form.

Jeg er altid gået meget op i kvalitet og anvendelighed, på det værktøj jeg selv bruger.

Derfor er der anvendt meget tid på at teste værktøjerne, for at finde frem til den mest brugervenlige udformning. Der er især lagt vægt på holdbarhed, anvendelighed og let betjening.

Konverk arbejder fortsat med at finde nye løsninger på endnu ikke løste problemstillinger.

Med venlig hilsen

Tommy O. Sørensen, Konverk

Tommy Osvald Sørensen